سفارش تبلیغ
صبا

91/9/18
1:14 صبح

رفیق

بدست مهدی فرهادپور در دسته

تکیه گاه2

یه عاشق میگه :


اگه اتفاقی واست بیفته ؛ میمیرم !

اما ….

یه رفیق میگه :

اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات بیفته … !!

جمال همه رفقای با عشق . .