سفارش تبلیغ
صبا

88/6/14
10:49 عصر

*دوی ماراتن چگونه به وجود آمد؟

بدست مهدی فرهادپور در دسته

بر ا سا س یک داستان مشهور یکی از دوندگان

 

 در سال 490 قبل از میلاد خبر پیروزی آتنی

 

ها بر پارسیان در ماراتن را به شهر آتن رساند.

 

وی پس از رساندن خبر از خستگی بر زمین

 

 افتاد و جان سپرد . امروزه به یاد بود این دونده

 

ودوی مرگبار او در مسابقات دو و میدانی رشته

 

 ای به نام ماراتن برگزار می شود که دوندگان

 

مسافت 42 کیلومتری را

maraton